Intuicja ( Jak Rozbudzić Intuicję )

Intuicja czyli z łac. intuitio oznaczająca podszept, przeczucie, to kierowanie się nieświadomymi przeczuciami, niemającymi rozumowych przesłanek.Często określa się ją mianem szóstego zmysłu i jest często kojarzona z szóstą czakrą, czyli trzecim okiem. Intuicja to taka...