„Szepty aniołów” autorstwa Kyle Gray, okrzykniętego w wieku 16 lat najmłodszy medium w Wielkiej Brytanii, została wydana nakładem wydawnictwa Illuminatio w roku 2016. W bardzo krótkim czasie książka została okrzyknięta mianem najbardziej interesujące lektury, traktującej o aniołach i archaniołach oraz możliwościach nawiązywania z nimi komunikacji.

W „szeptach aniołów” nie brak historii osób, które miały możliwość za pośrednictwem Kyle Gray porozmawiać ze swoimi bliskimi, którzy odeszli już z ziemskiego świata, co czyni ją wyjątkowo interesującą i autentyczną. Autor zadbał ponadto także o te osoby, które nie mają możliwości udania się bezpośrednio do medium np. ze względu na swoją niepełnosprawność Z myślą o nich zostały precyzyjnie opisane sposoby samodzielnego nawiązywania kontakt z aniołami w dowolnym momencie.

Obecność aniołów przez wielu jest niezauważalna, a jednak te efemeryczne byty każdego dnia otaczają ludzi opieką i wpierają w rozwiązywaniu nawet najtrudniejszych problemów życiowych, zarówno w sferze prywatnej, jak i zawodowej. Ta lektura, to przypomnienie o tym, że żaden człowiek nigdy nie zostaje tak naprawdę sam, nawet w sytuacjach tak trudnych, jak strata bliskiego człowieka, czy śmierć.

Czytelnicy poszukujący inspiracji do realizacji celów i pokonywania trudności, z pewnością powinni sięgnąć po tę pozycję, ponieważ całkowicie zmienia ona sposób postrzegania samego siebie i otaczającego świata, jako miejsca, które nie pozostawia miejsca na próżnię, ponieważ każdą pustkę wypełnia anioł.

Ocena