Intuicja ( Jak Rozbudzić Intuicję )

Czym jest intuicja? Intuicja, czyli z łac. intuitio oznaczająca podszept, przeczucie, to kierowanie się nieświadomymi przeczuciami, niemającymi rozumowych przesłanek. Często określa się ją mianem szóstego zmysłu i jest często kojarzona z szóstą czakrą, czyli trzecim...