Depresja oraz zaburzenia snu to dwa problemy, które bardzo często występują obok siebie. Sama depresja może być dolegliwością uciążliwą i problematyczną. Jak powszechnie wiadomo, depresja to określenie stosowane wobec stanu psychicznego związanego z podłym nastrojem, który stale się pogarsza.

Depresja a zaburzenia snu

Depresja a zaburzenia snu

Tak rozumiana depresja może mieć charakter przewlekły, może występować również przez krótki czas, po czym jej objawy przemijają. Depresja jest poważnym problemem we współczesnym świecie, a życie z nią jest trudne. Brak nadziei na lepsze jutro, ciągłe uczucie przygnębienia oraz brak radości życia – oto podstawowe cechy depresji, z którymi muszą zmierzyć się osoby dotknięte tym problemem oraz ich rodziny. Depresja jako schorzenie może występować samodzielnie, jednak bardzo często towarzyszą jej inne choroby i dolegliwości: zarówno fizyczne, jak i psychiczne.
Jednym z wielu problemów związanych z depresją są zaburzenia snu. Dla wiele osób problemy z zasypianiem są pierwszym objawem depresji, co zresztą potwierdzają badania. Wykazały one, że u wielu osób narzekających na depresję najpierw zaczynają pojawiać się problemy ze snem. W szczególności problem ten dotyczy skrócenia czasu snu poprzedzającego fazę REM. Większość osób cierpiących na depresję nie ma większych problemów z samym zasypianiem, jednak ich zaburzenia snu polegają na budzeniu się w nocy i problemem z ponownym zaśnięciem. Im silniejsza depresja, tym krótszy sen. W poważniejszych przypadkach zazwyczaj pojawia się problem chronicznej bezsenności.

Nie brak jednak i przypadków, w których depresja powoduje zaburzenia snu o całkowicie odmiennym charakterze. Są tacy, u których depresja wywołuje nadmierną senność, polegającą na wydłużeniu czasu snu i skłonność do przysypiania w ciągu dnia. Mimo braku problemów z zasypianiem i przesypianiem całej nocy osoby cierpiące na nadmierną senność w ciągu dnia czują się zmęczone i senne.
Inne zaburzenie snu, które często towarzyszy depresji, to zespół opóźnionej fazy snu. Problem ten polega przede wszystkim na problemach z porannym wstawaniem, który pojawia się nawet po dobrze przespanej nocy. Osoby zmagające się z tym problemem mają tendencję do późnego wstawania, zaś poranne pobudki są dla nich dużym problemem.

Ocena