oczyszczanie czakr
 
Pytania:
Co to są czakry i jaką rolę spełniają w organizmie?
Czakry to centra energetyczne, znajdujące się w miejscach splotów nerwowych ciała ludzkiego. Konkretny punkt energetyczny, czyli czakra, jest odpowiedzialna za konkretną sferę życia oraz zdrowie.
Bark harmonii w przepływie energii w danej czakrze odzwierciedla się zaburzeniami w sferze życia, za którą dana czakra jest odpowiedzialna. Przy dużym zaniedbaniu taka dysharmonia ma także wpływ na zdrowie fizyczne.
 
 
Co to jest otwarcie czakry?
To pytanie pojawia się bardzo często i jest spowodowane błędną opinią że nasze czakry są pozamykane. Tak nie jest. Nasze czakry są otwarte, ale ich praca jest czasami zaburzona przez blokady w tych czakrach występujące. Pracujemy więc nie nad otwarciem samej czakry, a nad tym, by była ona czysta i harmonijna w swoim działaniu.
 
Ja bym chciała się dowiedzieć skąd wiemy ze czakry istnieją? Jak możemy to sprawdzić?
Większość z nas miała zapewne tak dojmująco niemiłe zdarzenie w życiu, że czuła w swoim gardle narastającą wielką kulę. Czy kula ta była tam realnie? Nie! To właśnie była blokada powstała na skutek zbyt wielu emocji w nas, niemogących się natychmiast rozładować.
Podobnie można swoje czakry poczuć jako odczucie supła w brzuchu kiedy czegoś się obawiamy, czy mrowieniem czoła kiedy bardzo intensywnie o czymś myślimy.
 
Czy oczyszczanie czakr rozwinie moje umiejętności ponad-zmysłowe?
Tak, to jest możliwe. Wiele tu zależy od naszych wrodzonych predyspozycji, naszym entuzjazmie wobec chęci posiadania takich zdolności (bo energia podąża za uwagą) oraz stanem wyjściowym czakr.
 
Czy warto oczyszczać czakry?
To zależy od tego na co liczymy w efekcie końcowym. Jeżeli pragniemy by ktoś bez wysiłku z naszej strony sprawił że nasze czakry będą idealne, to nie, nie warto. Rozczarujemy się.
Oczyszczanie czakr to współpraca osoby oczyszczającej i osoby oczyszczanej. Samo oczyszczenie nie utrzyma się na długo, jeżeli natychmiast po nim wrócimy zadowolenie do wszystkich starych i niedobrych nawyków.
 
Czy takie oczyszczenie jest w stanie pomoc?
Tu wszystko zależy od tego kto dla nas oczyszcza czakry, jakie mamy oczekiwania i od tego w jakim stanie są same czakry.
Najlepsze rezultaty są u osób w wieku średnim które mają sprecyzowane oczekiwania i są na etapie świadomej chęci zmian.
Samo oczyszczenie pomaga większości osób już po jednorazowym zabiegu, ale jeżeli sami nie włożymy trochę wysiłku by coś zmienić w życiu, to efekty nie będą trwałe.
 
Czy taka osoba która oczyszcza, może coś zepsuć w człowieku?
Tak. Nieumiejętne oczyszczanie może mieć niemiłe konsekwencje, przy czym o wiele gorszy rezultat da przeładowanie czakry, niż jej niedoczyszczenie, czy niedoenergetyzowanie.
 
Ostatnio bardzo mi się nie układa, czytałam że może to własnie spowodowane jest blokadą czakr?
Czakry są nierozerwalnie związane z naszym życiem. Zaburzenia w przepływie energii w czakrach zawsze objawiają się w życiu. Jeżeli coś w życiu długo idzie nie tak, coś nie wychodzi, za co się nie załapiemy to sypie się jak piach między palcami, to możemy mieć pewność że nasze czakry także nie są w dobrym stanie.
 
 
Jak rozwijać czakrę trzeciego oka?
Powoli i ostrożnie 🙂
Nie ma sensu skupiać się na rozwoju tylko jednej czakry, bo w ten sposób reszta zaczyna mieć problemy.
 
Najlepszy efekt w widzeniu poza zmysłowym, (zapewne o taki efekt chodzi w tym rozwijaniu), jest harmonijne dbanie o wszystkie czakry. Widzenie pozazmysłowe, czy jasnowidzenie wcale nie jest związane z tylko jedną czakrą! Co więcej, sama czakra trzeciego oka nie jest związana tylko z intuicją i jasnowidzeniem. Ona jest także odpowiedzialna za widzenie realne, czyli oczyma i myślenie. Może więc najlepiej zacząć pracę z nią od ćwiczeń intelektualnych?
 
 
Czy oczyszczanie czakr u wróżki jest bezpieczne?
Wróżka to osoba zajmująca się przepowiadaniem przyszłości. Czy jest bezpiecznie robić sobie operację u artysty plastyka? Polecam raczej osoby które zajmują się przede wszystkim oczyszczaniem czakr, a dopiero w drugiej kolejności wróżeniem.
 
Czy to działa?
Najlepiej sami przetestujcie 🙂