Bywa że borykamy się ze schorzeniem w którym medycyna konwencjonalna nie radzi sobie. W takim wypadku korzystamy z tego co oferują niekonwencjonalne metody uzdrawiania.

Mimo że nauka zaprzecza istnieniu energii uzdrawiającej, to wielu z nas poznało na sobie jej dobroczynne właściwości.

Przeciętny człowiek, nie zajmujący jakoś specjalnie rozwojem ma spory problem w odnalezieniu się między szeroką gamą ofert dostępnych w internecie, czy polecanych przez znajomych.

Czym różnią się poszczególne typy oddziaływania energią, czyli techniki zaliczane do medycyny energetycznej?

Reiki

Pojęcie reiki wywodzi się od Mikao Usui, twórcy tej metody leczenia. Nazwa zaś oznacza najprościej ujmując “duchowy wpływ”.
Reiki nie jest powiązane z konkretna religią, ani z systemem filozoficznym.

Sam twórca systemu pochodził z Japonii i żył na przełomie XIX i XX wieku.
Energia jaką operuje system reiki to uniwersalne źródło przenikające wszystko. Dostęp do niej uzyskuje się w trakcie inicjacji przez mistrza.
System ten zakłada (podobnie jak większość systemów wschodnich) że choroba rodzi się z dysharmonii występującej w człowieku lub też w jego otoczeniu.

Sama energia reiki ma charakter uniwersalny i może z niej korzystać każdy uzdrawiając zarówno siebie jak i otoczenie.
W reiki zaburzenia likwidowane są przez pobudzanie energii u chorego, likwidowanie blokad i wprowadzanie równowagi w ciele energetycznym osoby uzdrawianej.

Mistrzowie, czy osoby praktykujące ten system leczenia pobierają energię poprzez punkt energetyczny znajdujący się na szczycie głowy (czakra korony), zaś pobraną energię przekazują za pomocą dłoni.

Energii tej można używać do uzdrawiania zarówno ludzi, zwierząt jak i roślin.
Czasem przekazy energii reiki można wykonywać na odległość, jednak nie każdy poziom inicjacji uprawnia do takiego przekazu.

Poziomów inicjacji w reiki są trzy i każdy kolejny ma za zadanie podnieść i rozszerzyć sprawność uzdrawiającego.

Uzdrawianie duchowe

Pod tą nazwą kryje się wiele różnych systemów, gdzie wspólną cechą jest założenie że uzdrowienie ducha/duszy da efekt wzmocnienia ciała i zlikwidowania choroby. Czyli można powiedzieć że uzdrowienie ran z przeszłości spowoduje odzyskanie zdrowia fizycznego.

Samo uzdrowienie płynie z Góry i uchodzi za bezinwazyjne. Terapeuta jest jedynie kanałem pośredniczącym w przepływie energii która pochodzi od Stwórcy.
Uważa się że system ten oddziałuje na dolegliwości psychiczne, duchowe i fizyczne.
W odróżnieniu od reiki w uzdrawianiu duchowym nie ma inicjacji.

Bioenergoterapia

To chyba najlepiej rozpoznawalny system w leczeniu niekonwencjonalnym.
W odróżnieniu od poprzednich systemów bioenergoterapia opiera się na energii własnej uzdrowiciela. Jest ona przekazywana za pomocą rąk bezpośrednio do aury osoby chorej. Wyróżnia ją duża skuteczność.

nie do końca, to jest mowa o bioterapii; bioenergoterapeuta używa też brakujących energii z otoczenia

Metoda ta polega na doładowaniu osoby cierpiącej tak by jej organizm sam miał siłę do walki z chorobą.
W trakcie sesji uzdrawiającej bioenergoterapeuta usuwa różnorodne blokady zaburzające funkcjonowanie osoby uzdrawianej, często wyrównuje energię jeśli ta jest nierównomiernie rozłożona, a także zabezpiecza przed przypadkowymi utratami energii.

Uzdrawianie energią praniczną

Prana to energia krążąca w “ciele bioplazmatycznym” czyli ujmując najprościej – w aurze. Pochodzi głównie ze słońca, powietrza i ziemi.Uzdrawianie praniczne zakłada że pomiędzy ciałem bioplazmatycznym a fizycznym istnieje ścisły związek.I tak zaburzenia powstałe w polu bioplazmatycznym dają objawy w ciele fizycznym (choroba) i odwrotnie, urazy ciała fizycznego odbijają się na ciele bioplazmatycznym.

Prane można przekazywać innym ludziom w celu ich leczenia, a podstawowym zabiegiem w uzdrawianiu pranicznym jest likwidacja blokad w strukturach energetycznych, powstałych ze zanieczyszczonej energii i wprowadzenie w to miejsce świeżej energii życiowej.

Uzdrawianie kolorami

Uzdrawianie kolorami wykorzystywane jest w wielu technikach i w różny sposób.
Najczęściej z uzdrawianiem tym spotykamy się w uzdrawianiu pranicznym (praniczne uzdrawianie kolorami) gdzie różne kolory prany mają za zadanie pokonywanie różnych schorzeń. Barwa prany jest związana z jej wibracjami a te zaś przypisane są do odpowiednich organów i typów urazów.

Uzdrawiające wibracje koloru wykorzystują także inne systemy medycyny niekonwencjonalnej. I tak spotykamy się z doborem nie tylko koloru energii, ale nawet koloru ubioru w oddziaływaniu na zdrowie i samopoczucie.

Uzdrawianie aniołami

Termin pojawia się coraz częściej z powodu wzrostu popularności książki pod tytułem “Uzdrawianie z aniołami” autorstwa Doreen Virtue.
Sam sposób polega na prostej prośbie do energii anielskich o uzdrowienie, czyli opiera się na modlitwie o uzdrowienie.
W założeniu tej techniki jest podstawą to, że anioły same z siebie nie mogą ingerować w nasze życie i dopiero wyraźna prośba o pomoc daje im możliwość niesienia jej.
Praca z aniołami może dotyczyć nie tylko zdrowia ale także życia, jego jakości, psychiki, czy uczuć.

Uzdrawianie energią

Pod tym terminem zawarte są różnorodne sposoby oddziaływania na zdrowie w sposób niekonwencjonalny. Tu można zaliczyć zarówno uzdrawianie praną, reiki, czy bioenergoterapię, jak i uzdrawianie duchowe. To po prostu wszystkie metody opierające się na przekazie energii życiowej niezależnie od jej nazwy (ki, prana, chi, bioenergia itp)

Uzdrawianie rekonektywne

Leczenie rekonektywne to nic innego jak kolejny przekaz energii wzbogacony o nową nazwę i nowe słownictwo. Jego wyjątkowość ma polegać na tym, ze energia którą oferuje jest PODOBNO dostępna dla ziemi dopiero od 20 lat…
Jak i w innych metodach tego typu uzdrawiający jest jedynie kazałem dla wyższych energii konkretnie “Wyższej Inteligencji” która to sama wie najlepiej co uzdrawianemu jest potrzebne.
W systemie tym istotną rolę odgrywa fakt czy uzdrawiana osoba jest gotowa na uzdrowienie, jej brak oczekiwań co do efektu terapii i świadomość że efekt może być inny niż ten przyjęty na początku.
Leczenie rekognitywne reklamuje się jako “nowa metoda” łącząca nas z pierwotną pełnią człowieczeństwa i restrukturyzująca nasze DNA (restrukturyzacja to termin oznaczający wprowadzanie gwałtownych zmian w coś, podobny znaczeniowo do transformacji zaś DNA to nośnik informacji genetycznej organizmów).
W tej metodzie istotne jest PONOWNE połączenie uzdrawianego ze Źródłem (pochodzące zapewne z platońskiego pojęcia świata bo mowa tu o matrycy, naszej boskiej istocie).

Uzdrawianie drzewa genealogicznego

Silnie chrześcijańska metoda polegająca na modlitwie za przodków i oparta na tym że jesteśmy obecnie tym co dali nam nasi przodkowie. System zakłada że w przeszłości naszej rodziny czają się liczne klątwy przeszkadzające nam w życiu.
Tu jasno określone jest jaka energia nas uzdrawia – Bóg, nie ma zaś pośrednika – sami musimy się o to pomodlić (lub we wsparciu wspólnoty modlitewnej).
System ma oparcie w Biblii i jest w Polsce znany od niedawna.

Uzdrawianie duchowe metodą SRT

SRT (Spiritual Response Therapy) to jedna z metod leczenia holistycznego opierająca się na relacji między duszą a ciałem. Zadaniem tej metody jest eliminacja ograniczających nas czynników tkwiących w naszej duszy. Po oczyszczeniu tychże czynników trudności w życiu również ulegną rozpuszczeniu.

To kolejna metoda określająca się mianem bezinwazyjnej. Nie jest powiązana z konkretną religią, opiera się na komunikacji z Wyższym Ja poprzez wahadło i tablice, a następnie oczyszczaniu tego co zostało wykryte.

Uzdrawianie kwantowe

Leczenie kwantowe (Recall Healing) jest systemem wykorzystującym do pracy naszą podświadomość. Uzdrawianie kwantowe mocno lubi zaznaczać swoją odrębność od medycyny niekonwencjonalnej i uważają się za nurt naukowy.

W metodzie tej pracuje się z emocjami, wzorcami zapisanymi w naszej psychice, kodami zachowań instynktownych, kodami naszych przodków itp.
Ujmując najprościej mowa tu o tym, że stres jaki jest w nas (zarówno ten jaki mamy obecnie w życiu, jaki ten wynikający z konfliktów pokoleniowych) ma działanie chorobotwórcze, niszczące życiowo i powodujące dysfunkcje.
System bardzo mocno bazuje na drzewie genealogicznym i sumie doświadczeń naszych przodków.
Przyjmuje się że dla wszystkich kultur każda choroba ma zawsze takie samo źródło, ten sam konflikt jest jej przyczyną.

System zakłada uświadomienie tego konfliktu, prace z nim i zrozumienie go jako jedyną trwałą drogę do usunięcia choroby, problemu życiowego czy też problemów społecznego życia osoby uzdrawianej.
Nie ma tu więc przekazywania energii, za to jest dużo pracy ze zrozumieniem swojego problemu.

Uzdrawianie holistyczne

To kolejny system zakładający PODKREŚLAJĄCY nierozerwalny związek między ciałem, umysłem i duszą człowieka.
Sam termin uzdrawianie holistyczne wywodzi się z greckiego słowa holos, czyli całość i mówi o tym że niczego nie zmienimy w sobie nie traktując siebie jako całości. Nie można więc uzyskać pełni zdrowia pracując jedynie z jedną sferą siebie.
Sama terapia polega na wytworzeniu w sobie harmonii, przełamywaniu nawyków, utartych schematów myślenia. Najogólniej ujmując; polega na rozwoju we wszystkich dziedzinach życia.

Jak widać większość wyżej opisanych systemów jest do siebie bardzo podobna, a główne różnice widać w nazwach. Nie preferuję żadnej z tych technik i jednocześnie nie jestem ich przeciwnikiem. Uważam że o wiele ważniejsza niż technika jest osoba uzdrowiciela. Wiadomo że nie dla każdego wszystko dobre, wiec zarówno wybór systemu jak i osoby uzdrawiającej jest sprawą indywidualną. Ważna jest chęć powrotu do zdrowia, świadomość zmian jakie często trzeba wprowadzić do swojego życia by efekt był trwały i determinacji w dążeniu do tego.

Sama stosuję zarówno przekazy energii własnej jak i przesyłam energię Źródła, wszystko zależy od tego co danej osobie jest potrzebne. Na pewno nie zmienię nikomu jego DNA, ani nie użyję wibracji istniejących od zaledwie 20 lat, za to przekażę energię dopasowaną do jego potrzeb i rozwoju.

CZY ZGADZASZ SIĘ Z TYM ŻE CHOROBA JEST ZAWSZE ZWIĄZANA Z PROBLEM MYŚLOWO-EMOCJONALNYM
Choroby mają różne podłoże. Wiele z nich to choroby o podłożu psychosomatycznym, czyli ich przyczyna tkwi w naszej psychice. O całościowym podejściu do zdrowia człowieka pisał już w roku 1818 J.Ch. Heinroth.
Czynniki takie jak nasza osobowość, stres którego doświadczamy, środowisko w jakim żyjemy, higiena życia nie są obojętne dla naszego zdrowia. Niezależnie od tego co mamy zapisane w genach żyjąc zdrowo, z rozsądkiem i zachowując umiar możemy zaradzić wielu schorzeniom.

CZY TYTUŁUJESZ SIĘ WIELKĄ MISTRZYNIĄ CZEGOKOLWIEK
Nie tytułuję się mistrzynią w żadnej dziedzinie. Nie przepadam za takimi tytułami i niestety, często się zdarza że osoby lubiące tytuły niewiele poza nimi mają do zaoferowania.
Jestem takim samym człowiekiem jak ta osoba która szuka u mnie pomocy. Oddziałuje energią która wedle opinii klientów pomaga im w odzyskaniu zdrowia, ale to jedyna różnica i jest to stanowczo zbyt mało żeby usprawiedliwiało takie tytułowanie się.

JAK DUŻY WPŁYW NA NASZE ZDROWIE MAJĄ OBCIĄŻENIA RODOWE CZY KARMICZNE
Obciążenia karmiczne czy rodowe to ostatnia rzecz jakiej szukam w przyczynach choroby. Wiadomo że rodzina w jakiej się wychowywaliśmy ma wpływ na to co dzieje się w naszym życiu obecnie jednak zarówno karmie jak i rodowym obciążeniom moim zdaniem przypisywane jest zbyt wielkie znaczenie.

CZY ZDOLNOŚĆ DO UZDRAWIANIA DO DAR OD BOGA CZY JEGO DZIAŁALNOŚĆ, A MOŻE TO SPRAWKA CIEMNYCH SIŁ SZATAN 666
Co za pytanie…Nie wiem :)))

CZY UZDRAWIANIE JEST BEZPIECZNE [DLA KLIENTA, LOS UZDRAWIACZY WSZYSTKIM WISI, WIADOMO]

Dobrze przeprowadzona sesja energetyczna jest dla osoby uzdrawianej bezpieczna. Zdarza się że z jakiś przyczyn energia zadziała słabo, ale z punktu widzenia zdrowotnego zaszkodzić nie może. Nawet jeżeli zostanie przesłany nadmiar energii to po prostu zostanie oddana do otoczenia. Dobry, doświadczony uzdrowiciel, niezależnie od tego w jakim działa systemie, nie zrobi nikomu krzywdy.

Sporo pracuję również z podświadomością która poprzez sny pokazuje nam każdej nocy gdzie tkwi w nas problem, co robimy nie tak, pokazuje konflikty jakie nami kierują i ograniczenia przeszkadzające w rozwoju.

W przypadku uzdrawiania duszy i ciała preferuję kontakt osobisty. Można odwiedzić mnie w Domu Przestrzeni, który znajduje się tuż koło Mysłowickiego rynku(link do mapki), lub jeżeli cierpiący nie jest w stanie dojechać, a mieszka niedaleko Katowic, poprosić o wizytę domową.

Oczyszczanie energetyczne może przebiegać na odległość. W takim wypadku proszę o dosłanie zdjęcia nie starszego niż 3 lata.

W wypadku sesji energetycznej na odległość konieczne jest wcześniejsze umówienie się na konkretną godzinę i dzień, tak żeby osoba dla której przesyłam energię, czy oczyszczam ja, w tym czasie pozostawała w stanie wyciszonym, z daleka od urządzeń multimedialnych i spokojnie obserwowała swoje odczucia i emocje w trakcie przekazu.

Po takiej sesji, proszę o spisanie swoich odczuć oraz snu z nocy po przekazie  (o ile zostanie zapamiętany) i przesłanie na maila. To najczęściej są cenne wskazówki dotyczące tego co dzieje się w duszy uzdrawianego i warto poddać je analizie.

Pomocny słownik;

Aura (link do definicji aury i z niej do obrazów aurycznych)
Medycyna energetyczna
Uzdrawiające właściwości drzew (podlinkować do Twojego “leśna kąpiel”)
Merydiany (podlinkować do artykułu którego jeszcze nie ma)

Ocena