Samotność dla jednych jest czymś naturalnych, dla innych jednym z najgorszych scenariuszy. Zdecydowana większość osób utożsamia ten stan z czymś nieprzyjemnym, ale nie brakuje też tych upatrujących się w niej możliwości wyciszenia i zrozumienia swoich własnych myśli.

Samotność może być świadomym wyborem i jeśli jest tylko przejściowa, może wręcz sprzyjać rozwojowi wewnętrznemu i kreatywności. Kontakty międzyludzkie mogą stać się meczące nawet dla osoby uznawanej za duszę towarzystwa. Każdy potrzebuje chwili odpoczynku zarówno w sferze fizycznej, jak i psychicznej.

Inną kwestią jest bycie otoczonym rzeszą ludzi i czucie się samotnym, nawet w przypadku bliskiej, wręcz intymnej relacji z drugim człowiekiem. Mówić można tutaj o samotności w tłumie, związku.

samotność

Samotność niejedno ma imię

Każdy człowiek jest inny i to nie tylko pod kątem wyglądu, ale też cech charakteru, przyzwyczajeń, upodobań, przekonań i stanu świadomości, przez co może inaczej postrzegać samotność. Niektórzy bardzo dobrze czują się sami ze sobą, lubią się wyciszyć i zagłębić w swoje wnętrze. Są też i tacy, którzy boją się własnych myśli, bycia samotnym chociażby przez chwilę, upatrują się w tym stanie czegoś wręcz najgorszego.

Samotność to stan niespełnienia, może być interpersonalna, społeczna, kulturowa, psychologiczna czy kosmiczna. Samotność z wyboru ma niewiele wspólnego z poczuciem osamotnienia, ale czasem przekraczania strefy komfortu, sprawdzaniem swoich możliwości i potrzeb, zbieraniem doświadczeń. O uczuciu osamotnienia mówi się nie tylko w przypadku singli, ale też małżeństwa. Najczęściej samotność w związku dotyczy tego wieloletniego, jeśli pojawi się długotrwałe nierozumienie i brak wsparcia.

Samotność społeczna to poczucie odrzucenia przez jakąś grupę społeczną, do której chciałoby się przynależeć. Jednostka zaczyna postrzegać siebie jako gorszą, niedostatecznie dobrą, nieprzystosowaną, wyśmiewaną, niepotrzebną.

Samotność interpersonalna dotyczy tęsknoty z konkretną osobą, zwykle dotyczy też żalu po jej stracie.

Samotność kulturowa może wystąpić po znalezieniu się w zupełnie innym środowisku, nieznanym, różniącym się w dużym stopniu od tego, co poznane do tej pory – różnice kulturowe, inne przyzwyczajenia, zwyczaje, przyjęte zasady. Za najsmutniejszą uznaje się samotność egzystencjalną, której towarzyszy bezsens życia, uczucie bycia niepotrzebnym, osamotnionym.

Głęboko w sobie można też odczuwać samotność psychologiczną, zamknięcie się w sobie, najczęściej wynikające z przeżytych traum.

Czakry a samotność

Nie ma życia bez energii, która potrzebna jest zarówno ciału fizycznemu, jak i temu subtelnemu w postaci świadomości, psychiki, umysłu, emocji. Jeśli dojdzie do zaburzenia pola energetycznego, zaczynają pojawiać się liczne problemy dotyczące każdej z tych sfer. Energia płynie w ludzkim ciele kanałami nazywanymi meridianami, a ich zablokowanie z jakiegoś powodu manifestuje się przestojem i spadkiem życiowej energii. Meridiany mają ścisły związek ze wszystkimi układami i organami. Rozchodzą się po całym ciele, trafiając do czakr w postaci centrów energetycznych. Jakiekolwiek nieprawidłowości w nich stają się źródłem dysharmonii, pogarszają samopoczucie i zdrowie.

Przykładowo zablokowana czakra serca powoduje m.in. zamknięcie na nowe znajomości i jakiekolwiek czucie, aby uchronić się przed cierpieniem. Mówić można o odcięciu się, braku samoakceptacji, pustce, poczuciu samotności i lęku przed miłością przy jednoczesnym jej pragnieniu. Osoba z zablokowana czarką serca ma skłonność do ukrywania swoich uczuć, tworzenia niezdrowych relacji – będących źródłem cierpienia i niezrozumienia. Odblokowanie czakry serca sprawia, że życie emocjonalne ulegnie poprawie, będzie bogatsze. Zapewni to poczucie miłości, czerpania radości z tworzenia związków, relacje będą pełne miłości i zrozumienia.

Przy zablokowanej czakrze gardła mogą pojawić się problemy z komunikacją, brak możliwości wyrażenia swoich emocji i myśli. Charakterystyczne jest kierowanie się wystraszonym umysłem zamiast głosem serca. Pojawia się odczucie stłamszenia, bycia niewysłuchanym i niezrozumiałym, co jeszcze bardziej potęguje uczucie samotności. Najsilniejszy wpływ na osobowość człowieka ma czakra trzeciego oka, która nadzoruje pracę wszystkich pozostałych czakr. Wpływa na postrzeganie siebie i innych. Przy jej zablokowaniu nie ma możliwości wyrażania swojej duszy, co skutkuje sfrustrowaniem i bezsilnością. Wszystkie wydarzenia postrzegane są i interpretowane nie z poziomu serca, ale umysłu. Występuje uczucie braku wsparcia i pewności siebie, życie w strachu.

Osoby z zaburzoną czakrą trzeciego oka skupiają się na zaspokajaniu pragnień materialnych i potrzeb cielesnych, nie rozwijają się duchowo, nie są w stanie odczuć głębokiej bliskości z drugą osobą, przez co w głębi duszy odczuwają ogromną samotność. Boją się pragnąć i marzyć.

Cytaty o samotności

Samotność towarzyszy człowiekowi od zarania dziejów. Wraz ze wzrostem świadomości, rozwojem umysłu pod kątem fizycznym i psychicznym, ludzie zaczęli wyrażać swoje emocje słowami. Popełnionych zostało wiele dzieł skupiających się właśnie na samotności, jej różnych aspektach. Poezja w dużej mierze nasiąknięta jest głębokimi emocjami tych, którzy doświadczyli w różnym stopniu tego specyficznego stanu. Dla jednych samotność jest nieodłączną częścią życia, czymś czego nie należy się obawiać, ale powitać wręcz z otwartymi ramionami, przejściowym stanem. Inni z kolei boją się bycia samotnymi, skazanymi wyłącznie na siebie samych, nierozumianymi przez otoczenie, bez bratniej duszy u swojego boku. W zależności od indywidualnych spostrzeżeń i odczuć, powstało już wiele cytatów o samotności, jedne są pozytywne i pouczające, drugie obiektywne, a jeszcze inne przepełnione negatywizmem.

• Jeżeli jestem sam w lesie, nie może mnie spotkać żadna podłość, nie mogę usłyszeć kłamstwa ani świstu bata.
• Samotność pokazuje nam, kim powinniśmy być; społeczeństwo pokazuje nam, kim jesteśmy.
• Bóg stworzył człowieka i nie znajdując go wystarczająco samotnego, dał mu towarzysza, aby jeszcze bardziej poczuł samotność.
• Kiedy jesteś sam, nawet jeśli nic nie robisz, nie masz wrażenia marnowania czasu.
• Im mocniejszy i bardziej oryginalny jest umysł, tym bardziej będzie skłonny do religii samotności.
• Samotność jest dla mnie źródłem uzdrowienia, które sprawia, że moje życie jest warte życia. Mówienie jest często dla mnie udręką i potrzebuję wielu dni ciszy, aby odzyskać daremność słów.
• Samotność jest jak przyjemny posiłek, o ile nie jest spożywany codziennie.
• Jeśli boisz się samotności, nie bierz ślubu.
• Samotność łączy tych, których zbiorowisko rozdziela
• Unikając ludzi zamykają sobie to źródło radości, a nie zamykają źródła zgryzot.
• Samotność jest przyjemnością dla tych, którzy jej pragną, i męką dla tych, co są do niej zmuszeni.
• A jednak lepiej być samotną, niż niemile widzianą.
• Miłość rozbija okowy samotności.

[lwptoc]

Źródła:

https://stronazdrowia.pl/samotnosc-niejedno-ma-imie-czym-jest-i-jak-wplywa-na-czlowieka-jak-radzic-sobie-z-samotnoscia-by-poczuc-sie-lepiej/ar/c14-14883099
https://czasgentlemanow.pl/2017/12/kilka-slow-o-samotnosci/
https://stronakobiet.pl/samotnosc-czym-tak-naprawde-jest-i-jakie-sa-jej-rodzaje-jak-radzic-sobie-z-poczuciem-osamotnienia-i-lekiem-przed-samotnoscia/ar/c6-14719676
https://swiatcytatow.pl/

5/5 - (4 głosów)